Schrijftraining: van een matige naar een goede tekst

Je moet af en toe een nieuwsbericht, een memo, een jaarverslag, een artikel of een stuk met achtergrondinformatie schrijven. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat je je doel bereikt?

Tijdens de schrijftrainingen leer je, de naam zegt het al, beter schrijven. Je gaat zelf aan de slag en gebruikt daarvoor eigen teksten. De cursus bestaat idealiter uit twee dagdelen waar een paar weken tussen zitten. Zo kun je het geleerde uit dagdeel 1 herhalen en daarop in dagdeel 2 voortbouwen.

Dagdeel 1 – Technische schrijfvaardigheden en schrijfstijl
In dagdeel 1 gaan we vooral in op de belangrijke regels die van een matige tekst een goede tekst maken: korte zinnen, geen jargon, geen lijdende vorm, onderwerp en persoonsvorm dicht bij elkaar (geen tangconstructies), benoem ‘wie, wat, waar, waarom, hoe, hoeveel’, duidelijke taal, tussenkopjes, aantrekkelijke intro’s, nieuws/conclusie/belangrijkste eerst. Vooraf heb je huiswerk ingeleverd. David geeft commentaar in de kantlijn. Het huiswerk vormt ook de basis voor de tips en tricks en het zorgt meteen voor inhoudelijke diepgang.

Dagdeel 2 – Schrijven voor gevorderden
In dagdeel 2 herhalen we kort het geleerde uit dagdeel 1 en gaan we dieper in op de structuur van langere teksten. Dankzij een nieuwe huiswerkopdracht kunnen we vliegend van start.

Verkorte versie en online
De schrijftraining is eventueel ook als verkorte versie in 1 dagdeel te doen. Dan is het leereffect natuurlijk minder. Verder kan de training ook prima online. Bijvoorbeeld via Teams of Zoom of via een ander platform.